Nowy Test paskowy Wellion SymPharm, 50 pasków Powiększ

Test paskowy Wellion SymPharm, 50 pasków

Roche Roche

23074

Nowy

Możliwy zakup produktu na receptę.

W chwili odbioru leku w naszej aptece recepta MUSI być ważna !

(recepta na antybiotyk ważna jest 7 dni, na pozostałe leki 30 dni)

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

35,47 zł

brutto

Wydaj 199,00 zł by otrzymać darmową przesyłkę !!!

Test paskowy Wellion SymPharm, 50 pasków

Skład

Każdy cm2 zawiera następujące substancje o określonej koncentracji:

 • Oksydaza glukozowa (A. Niger) - 7,6%
 • System Transportu elektronów - 53,3%
 • Substancje nieczynne - 39%

Działanie

Paski testowe Wellion SymPhar mogą być używane tylko z glukometrem Wellion CALLA Light. Pozwalają one na ilościowe oznaczenie poziomu cukru we krwi z pełnej krwi kapilarnej. System Wellion CALLA Light został skalibrowany na podstawie badania plazmy co pozwala na porównanie wyników z wynikami laboratoryjnymi. Glukometr Wellion CALLA Light służy zarówno do osobistego pomiaru cukru dla każdego diabetyka, jak również może być używany przez fachowy personel medyczny.

Na biosensorze paska testowego Wellion SymPhar znajduje się enzym oksydazy glukozowej, który w sposób specyficzny potrafi określić zawartość cukru we krwi pomiędzy 20-600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/l). Na pasku testowym wydrukowana strzałka pokazuje gdzie zostanie wchłonięta próbka krwi. Gdy dotkniemy koniec paska do miejsca nakłucia, krew poprzez działanie kapilarne zostanie wchłonięta do miejsca reakcji. Enzym zacznie reagować z glukozą zawartą we krwi generując wówczas sygnał elektryczny. Ten sygnał jest mierzony przez glukometr Wellion CALLA Light. Wynik pomiaru pojawi się po 6 sekundach.

Wskazania

 • Paski testowe Wellion SymPhar są przeznaczone do badań zewnętrznych (do diagnostyki IN VITRO).
 • Używać tylko z glukometrami Wellion Calla Light.
 • Do samodzielnego stosowania.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Pojemnik z testami należy zamykać natychmiast po wyjęciu kolejnego paska w celu uniknięcia zawilgocenia i ochrony przed słońcem.

Pobranie próbki i przygotowanie

Świeża krew kapilarna z palca może być przechowana w jałowych kapilarkach lub rurkach EDTA. Taka próbka musi być wykorzystana w ciągu 15 minut. Nie należy dokonywać pomiarów z plazmy i osocza krwi. Nie należy używać środków konserwujących z zawartością fluoru.

Pomiar z alternatywnych miejsc

System Wellion CALLA Light potrafi mierzyć poziom cukru również z krwi pobranej z podstawy kciuka, jak i z przedramienia. U niektórych pacjentów występują fizjologiczne różnice pomiędzy krwią z opuszka palca a krwią z podstawy kciuka czy z przedramienia.

Nie powinno się pobierać krwi ani z kciuka ani z przedramienia, tylko z opuszków palców w przypadku kiedy:

 • Mamy ataki hipoglikemii i utraty świadomości
 • Mamy podejrzenia, że poziom cukru się szybko zmienia ze względu na uprawianie sportu, przyjmowanie szybko działającej insuliny lub posiłku w ciągu ostatnich dwóch godzin
 • Kierujemy samochodem, wykonujemy ryzykowne czynności jak obsługa maszyn.
 • Jesteśmy chorzy.

Jeśli wyniki pomiarów z krwi pobranej z alternatywnych miejsc nie odpowiadają Państwa samopoczuciu należy pobierać krew z opuszków palców. Należy się skonsultować z lekarzem czy próbki krwi z alternatywnych miejsc są dla Państwa właściwe.

Oczekiwane wyniki

Wartość poziomu cukru zależy od wielu czynników. Idealny przedział cukru u dorosłych diabetyków wynosi:

• przed jedzeniem 74-106 mg/dl (4,1-5,9 mmol/l)

• mniej niż 140 mg/dl (7,8 mmol/l) dwie godziny po jedzeniu.
Najważniejsze jest to, żeby odpowiedni przedział docelowy został omówiony z lekarzem lub personelem medycznym.

Kontrola jakości

Test z użyciem roztworu kontrolnego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi i w następujących okolicznościach:

 • Wyniki pomiarów nie zgadzają się z Państwa subiektywnym odczuciem.
 • Co najmniej raz w tygodniu, aby sprawdzić poprawność działania aparatu i wiarygodność pasków testowych.
 • Paski testowe były przechowywane niezgodnie z instrukcją.
 • Przy otwarciu nowej paczki testów.
 • W celu wyćwiczenia techniki pomiaru.
 • Jeśli glukometr został upuszczony lub uderzony.

Należy bezwzględnie używać tylko roztworu kontrolnego Wellion CALLA Light. Wyniki powinny mieścić się w przedziale wskazanym na pojemniku z paskami. Jeśli wynik jest poza tym obszarem należy przeprowadzić test jeszcze raz.

Przyczyny otrzymania wyniku poza tym obszarem mogą być następujące:

 • Błędne przeprowadzenie testu z roztworem kontrolnym.
 • Przeterminowany lub zanieczyszczony roztwór kontrolny.
 • Uszkodzony pasek testowy.
 • Błędne działanie glukometru.

Jeśli po przeprowadzeniu ponownego testu wyniki badania są nadal poza określonym obszarem należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielstwem producenta.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

 • Nie wolno używać zarówno wilgotnych jak i uszkodzonych pasków testowych.
 • Nie wolno używać już raz użytych pasków testowych.
 • Nie wolno używać jako próbek plazmy ani surowicy krwi. 
 • Nie wolno robić pomiarów u noworodków.Nie wolno używać krwi tętniczej i żylnej.

Uwagi

 • Paski testowe należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 8-30°C.
 • Chronić przed słońcem, nie wolno zamrażać ani chłodzić.
 • Paski testowe należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po ich otwarciu.

Napisz opinię

Test paskowy Wellion SymPharm, 50 pasków

Test paskowy Wellion SymPharm, 50 pasków


Pierwsze produkty założonej w 1896 roku w Bazylei firmy dotarły do pacjentów w Warszawie już po czterech latach, czyli w 1900 r. W 1928 roku w Polsce powstał pierwszy zakład produkcyjny. Firma notowała imponujący wzrost produkcji oraz liczby zatrudnionych aż do wybuchu II Wojny Światowej.


Jak całe polskie społeczeństwo, także pracownicy Roche żyli podczas wojny w skrajnie trudnych warunkach. Aby ich wesprzeć firma wypłacała jednorazowe premie oraz bezzwrotne pożyczki, a także kupowała artykuły spożywcze i sprzedawała je pracownikom po mocno obniżonych cenach. Mimo ogromnych trudności na rynku i spadającej sprzedaży, liczba pracowników firmy ciągle rosła. Dzięki często fikcyjnemu zatrudnianiu „kobiet i mężczyzn z dobrych rodzin” Polacy unikali deportacji, wywózek na roboty i innych przejawów terroru nazistowskiego okupanta. Jeszcze w 1944 r. Roche przekazał ofiarom Powstania Warszawskiego lekarstwa o wartości 47 000 franków szwajcarskich, czyli ok. 200 tys. zł.  


Uwłaszczona w 1957 r. firma, wróciła do Polski w 1989 r, by dziś stać się liderem rynku szpitalnego w Polsce w obszarze farmacji. Roche Polska dostarcza rocznie innowacyjne terapie dla ponad 700 000 polskich pacjentów. Dzięki lekom Roche, wspieranym przez nowoczesne systemy diagnostyczne, stawiamy czoło najpoważniejszym chorobom. Wkład firmy w rozwój polskiej gospodarki i nauki, transfer innowacyjnych technologii oraz wiedzy ma głębokie korzenie w ponad 100 letniej obecności Roche w Polsce.


Rozwój nowoczesnych leków Roche nie byłby możliwy bez ludzi i wybitnych polskich naukowców pracujących zarówno w Polsce, jak w filiach Roche na całym świecie.

Akceptuję
Nasza witryna używa plików cookies. Więcej szczegółów znajdą Państwo w naszym REGULAMINIE.